Take – Shokutai no Yoru Ingoku no Chigiri Ch. 1-4 (English)