Kudou Hiroshi – Kanu to Ryofu ga Heya ni Iru (English)