Ishigaki Takashi – Mesu Kagura Fate Hen 1 (English)