Narusawa Sora – Kotegawa VS Yomichi no Tanetsuke Ojisan (22 Pages)