Kino Hitoshi – Ore to Suna no Majutsushi (English) (19 Pages)