Jet Yowatari – Oshiete Yomako-sensei (English) (26 Pages)