Fuetakishi – Tatta Hitori no Youheidan 3 (English) (34 Pages)