Diisuke – Hijirin ga Otokoyu de Hidoi Me ni Au Hon (English) (26 Pages)