Aizawa Hiroshi – Tokimeki Memorial (English) (38 Pages)